TrafficShop

Kopen op rekening

Kopen op rekening

Gemeenten en overheidsinstellingen kunnen ons rechtstreeks benaderen door middel van telefoon of het sturen van een e-mail.

Op rekening kopen door onderwijsinstellingen en bedrijven in Nederland:

Bedrijven die voldoen aan een kredietwaardigheidstoets kunnen op rekening kopen. De beoordeling hiervan ligt bij Traffic Safety Equipment en haar financiële partners.

Voorwaarden voor kopen op rekening

  • Traffic Safety Equipment verleent enkel krediet aan rechtspersonen (bedrijven en instellingen) binnen Nederland.
  • Op rekening kopen is mogelijk voor al die bedrijven en instellingen die door Traffic Safety Equipment voldoende kredietwaardig worden geacht.
  • Indien een bedrijf korter dan 6 maanden bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat wordt het bedrijf zondermeer niet kredietwaardig geacht.
  • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door storting of overmaking van het factuurbedrag op een door Traffic Safety Equipment aangewezen bankrekening.

De op de bankafschriften van Traffic Safety Equipment vermelde valutadatum zal als dag van betaling worden aangemerkt. Indien u nog niet eerder bij ons heeft besteld, geldt voor uw eerste bestelling een maximale besteding van 750 euro incl. btw indien u op rekening bestelt.

Indien de overeengekomen betalingstermijn niet wordt nagekomen, dan wordt de overeenkomst onmiddellijk en onherroepelijk ontbonden. Men kan dan in het vervolg kiezen voor een vooruitbetaling, rembours of betaling via iDeal.

Een overeenkomst voor het leveren op krediet komt pas tot stand na ontvangst en goedkeuring van een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel alsmede het volledig ingevulde, aanvraagformulier. Na goedkeuring ontvangt u een uniek klant nummer waarmee u op rekening kunt kopen.

Wilt u in aanmerking komen voor bestellen op rekening?

Indien ook u wilt genieten van de voordelen van bestellen op rekening, dan dient u hiertoe ons aanvraag-formulier volledig ingevuld retour te sturen (e-mail of per post). Deze dient overigens vergezeld te gaan met een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en kopie geldig legitimatiebewijs. (scholen en instellingen die geen inschrijving KvK hebben uitgezonderd)

Download hier het aanvraagformulier

Indien u nog geen klant account bij ons heeft maak deze dan direct aan, zodat we na goedkeuring direct uw account kunnen activeren. 

Account aanmaken

Fabrikanten